Agenda bestuursvergadering

De agenda van het overleg van 15 oktober 2018

 1. Opening
 2. Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

* OVKK privacy wetgeving hoe er mee om te gaan. (toegezonden 29-8)

* openbare laadpalen 21 september (bijgevoegd)

* bord gedragscode racefiets zie app

  3. Vaststellen agenda

  4. Bijeenkomst

 * kennismaking nieuwe wethouders

 * jaarlijkse bijeenkomst PB’s gemeente Ommen

5.  Woningbouw Vilsteren

6. Nieuwe bestuursleden

7. Uitkomst bijeenkomst Streekvisie Vecht zuid

8. Brief: Gesprek met ondernemingen

9. Duurzaam Vilsteren

* document i.v.m. de samenwerking tussen beide partijen.

* notulen

10. Basisschool

11. Notulen

 * Bestuursvergadering van 4-9 (gemaild 17-9)

 * verslag overleg met DV (gemaild 17-9)

 * verslag overleg met Hugo van 28-8 (gemaild 18-9)

12. Rondvraag

13. Sluiting, volgende bestuursvergadering

 

De agenda voor het overleg van 4 september 2018

 1. Opening
 2. Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

* Uitnodiging Duits-Nederlands Vechtsymposium en Vechtdaldag 27

   september (toegezonden 11-7)

* OVKK privacy wetgeving hoe er mee om te gaan.

* inloopavond i.v.m. geurverordening Vilsteren (toegezonden 19-7)

* Jaarlijkse bijeenkomst PB’s gemeente Ommen (toegezonden 29-8)

* Kennismaking twee nieuwe wethouders op maandag 15 oktober van 10.00

   tot 11.00 uur. Waar?? in Vilsteren of gemeentehuis. 

* Vragen doorontwikkeling (toegezonden 29-8)

 3.  Vaststellen agenda

 4.  Overleg/gesprek met

* agrariërs en bedrijven

 1. Woningbouw Vilsteren
 2. Nieuwe bestuursleden
 3.  Duurzaam Vilsteren

  8. Notulen

 * Bestuursvergadering 10 juli (bijgevoegd)

  9. Rondvraag

  10. Sluiting, volgende bestuursvergadering 22 oktober

          

 

De agenda voor het overleg van 29 mei 2018

 • Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

* Jaarvergadering PB Hessum Rechteren Venneberg 19 juni

* Inspectie speeltuin Gravendijk heeft plaats gevonden

* uitnodiging ruimte voor de vecht op 27 september theater de

   voorvechter in Hardenberg van 9.00 uur tot 17.00 uur.

* Verzamelschouw gemeente Ommen 14 mei

* Kennismaking met de burgermeester op 5 juni bij de Klomp

 •  Vaststellen agenda
 •  Overleg met RvC op 28 juni
 • Woningbouw Vilsteren

*tekening Salbam/3 woningen ipv 2/infoavond 12 juli

 • Evaluatie enquête mobiel netwerk
 • Overleg gemeente Ommen, gemeente Dalfsen, Landgoed Vilsteren en Plaatselijk Belang.
 • Nieuwe bestuursleden
 •  Duurzaam Vilsteren

* vraag verwijsbordjes naar minibieb pakt PB dit op?

* DV bijpraten voor zomervakantie op uitnodiging van Bert.

 • Notulen

* Bestuursvergadering 25 april (bijgevoegd)

 • Rondvraag
 •   Sluiting, volgende bestuursvergadering 9 juli.

 

De agenda voor het overleg van 25 april 2018

 

Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

     * Duo fiets (apart document toegestuurd op 23-4)

     * vraag van Stimuland initiatieven ondersteunen bij vragen over

        lokale (dorps-)websites (bij ingekomen post)

     * kennismaking burgermeester 1 mei 19.00 uur tot 20.30 uur

        of 7 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur.

     * Uitnodiging openbare coalitieonderhandelingen gemeente Ommen

        op 17 april. 

     * Vrijwillige ouderadvisering in Ommen (bij ingekomen post)

 

- Vaststellen agenda

- ALV

- Woningbouw Vilsteren

- Verdeling van cohesie gelden

- Duurzaam Vilsteren

      * informatieavond postcode roos

 - Notulen

     * Bestuursvergadering 9 maart (bijgevoegd)

     * Algemene ledenvergadering 5 april (bijgevoegd)

- Rondvraag

      * datum overleg met Hugo Vernout

- Sluiting, volgende bestuursvergadering 30 mei.

 

De agenda voor het overleg van 8 maart 2018:

- Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

 • Antwoord basisschool n.a.v. aanvraag gesprek (bijgevoegd)
 • Burgermeester (bijgevoegd)
 • Save dat date (doorgestuurd dd 7-2)
 • Brief kerkbestuur (doorgestuurd dd 3-2)
 • Themamiddag CDA Ommen op 9 maart

 "Krachtig en natuurlijk Ommen midden in het Vechtdal" (doorgestuurd dd 2-3)

 • Uitnodiging Gravendijk (doorgestuurd dd 2-3)
 • RTV Oost komt naar Ommen met de speciale Verkiezingskaravaan (doorgestuurd dd 2-3)

- ALV

- Woningbouw Vilsteren

- Duurzaam Vilsteren

         Duo fiets

 

Agenda bestuursvergadering 31 januari 

 1. Opening
 2. Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):
 • vraag om financiële bijdrage
 • OVKK jaarlijkse ledenvergadering

  3. Vaststellen agenda

  4. ALV

  5.    Woningbouw Vilsteren

  6.   Duurzaam Vilsteren

  7.    Enquête ten aanzien van bereikbaarheid mobiele telefonie

  8.    Basisschool/BSO

  9.    Notulen

* Bestuursvergadering 10 januari (bijgevoegd)

* verslag kort overleg met Hugo dd 19-01 (bijgevoegd)

* Verslag overleg met RvC dd 13-12 (bijgevoegd)

* Verslag overleg met Duurzaam Vilsteren dd 12-12 (bijgevoegd)

* vergaderschema (bijgevoegd)

10.  Rondvraag

      11.  Sluiting, volgende bestuursvergadering

 

Agenda archief:

 

 Het agenda overzicht van 2017 is hier te bekijken.

 

Het agenda overzicht van 2016 is hier te bekijken.

 

Het agenda overzicht van 2015 is hier te bekijken.