Woningbouw

Het wonen in Vilsteren vraagt aandacht van Plaatselijk Belang, van de bewoners, van de landgoedeigenaar en van de gemeente. In de laatste jaren constateren we een toenemende vergrijzing in het dorp en het wegtrekken van de jongeren. Voor beide groepen zijn te weinig mogelijkheden om hun woon carrière te kunnen starten of langer te kunnen doorzetten. Voor beide groepen is Plaatselijk Belang bezig om in goed overleg met het Landgoed en met de gemeente Ommen tot een oplossingsrichting te komen. Op korte termijn zijn er in ons dorp twee locaties beschikbaar voor woningzoekenden om op in te schrijven. Voor de locatie Oude Hammerweg worden 2 woningen voorzien, waarbij het nog de vraag is of het huur of koop zal worden. Voor deze locatie wordt nu een plan opgesteld bestaande uit een schetsontwerp en begroting om meer inzicht te krijgen in hoe het eruit kan komen te zien en wat de kosten zijn.

Voor de locatie aan de Gravendijk komen op iets langere termijn ook twee woningen beschikbaar. Voor die tijd zal er overeenstemming met de wijk moeten komen over de parkeerproblematiek, de aan- en afvoerroutes en inrichting van de openbare ruimte. Op 22 maart a.s. wordt daarover, in een bijeenkomst georganiseerd, door het Landgoed met de bewoners gesproken.

 

Wilt u als woningzoekende worden aangemerkt? Vult u dan de enquête in zoals die op onze website staat. Er wordt daarna contact met u opgenomen.

 

Inschrijflijst

 

U kunt hier de inschrijflijst voor woningzoekenden in Vilsteren downloaden. 

 

Deze lijst kunt u na het invullen sturen aan de secretaris van het Plaatselijk Belang.

 

Erfpacht

 

Op de site van het landgoed Vilsteren is informatie te vinden over erfpacht en hoe dit in Vilsteren gehanteerd wordt.

klik hier voor een directe link naar deze pagina.