periodiek overleg met Landgoed Vilsteren

Naast het overleg met de plaatselijke politiek, heeft PB Vilsteren regelmatig overleg met de directeur-rentmeester van het Landgoed over allerlei ontwikkelingen zoals de kwaliteit van de wegbermen en de verkeersveiligheid, de woningmarkt, het jaarlijkse evenement Vilsteren Bruist en het Paasvuur.

 

Twee keer per jaar is er een overleg met de Raad van Commissarissen van het Landgoed. Het uitwisselen van informatie is een belangrijk doel van dat overleg. Ook wordt er gezamenlijk gesproken over hoe het dorp op termijn leefbaar en vitaal te houden.