Nieuws

04 July 2021

Symposium over droogte en hoogwaterbescherming

Op 23 september zal een eindsymposium worden gehouden van het INTERREG-project „LIVING Vecht-Dinkel“.

Het symposium zal aandacht schenken aan de uitgevoerde deelprojecten van het project LIVING Vecht-Dinkel en aan de gevolgen van klimaatverandering en klimaatadaptatie in de Vecht/Dinkelstroomgebied. De focus hierbinnen zal liggen op strategieën voor het omgaan met droogte en hoogwaterbescherming. 
Het symposium vindt online plaats via ZOOM – uiteraard tweetalig - op 23 september 2021 van 09:00 tot 12:30 uur. Een gedetailleerd programma volgt.

Meer informatie (en ongetwijfeld binnenkort ook het programma van en een mogelijkheid tot aanmelding voor het symposium) is te vinden op deze website.