Woonbehoefte onderzoek

Uit het in 2022 en 2023 uitgevoerde visietraject komen acties voort, waaronder acties gericht op woningbouw. Er zijn projecten gestart om de bestemming in kaart te brengen voor de “locatie school” en van de pastorie, en ook de leegstaande kavel op de Gravendijk leent zich voor een woningbouwproject in de nabije toekomst.

 

Voordat wordt besloten tot daadwerkelijke bouw van woningen, wil de projectgroep bij het visietraject (waarin onder andere de Gemeente Ommen, Landgoed Vilsteren en Plaatselijk Belang Vilsteren deelnemen) zeker weten dat er voldoende interesse is voor woningen. En ook willen we weten wie er interesse heeft: is dat de jeugd, zijn dat ook andere starters, of zijn dat senioren op zoek naar een seniorenwoning. Daarom voeren we nu een woonbehoefte-onderzoek uit.

 

De vragenlijst voor dit onderzoek wordt binnenkort verspreid onder alle inwoners van Vilsteren en anderen die binding hebben met Vilsteren. Bij die vragenlijst hoort ook een toelichting, deze vindt u via deze link.