Historie

PB Vilsteren is een  vereniging die in 1977 werd opgericht en als doel kent: “het behartigen van de belangen van de gemeenschap Vilsteren en omgeving in de ruimste zin des woords”. Aldus artikel 2 uit de statuten van de vereniging.

Met de toevoeging van het woord ‘omgeving’ wordt bedoeld de Parochie Vilsteren. Vilsteren is één van de 10 kleine kernen van de Gemeente Ommen en grenst aan de Gemeente Dalfsen.

Het behartigen van de belangen van de gemeenschap wordt tegenwoordig uitgelegd als het bevorderen van de leefbaarheid in de kleine kern Vilsteren.

Er wordt dikwijls gezegd dat Vilsteren een dorp met ‘pit’ is. Een actieve woon- en leefgemeenschap met een kerk, school, een herberg en een aantal ondernemingen. Een gemeenschap waar het verenigingsleven bloeit. Een dorp met maar liefst 17 verenigingen waaronder een bruisende Carnavalsvereniging, een aktieve voetbalvereniging, zangkoren, een ouderenvereniging, een activiteitencommissie, etc.

Een vereniging met veel leden en  een aktief bestuur. Het bestuur onderhoudt kontakten met het Landgoedgoed Vilsteren, met het Gemeentebestuur van Ommen en met de bestuursleden van de Plaatselijk Belangverenigingen uit de regio.

Vilsteren ligt geheel op het prachtige Landgoed Vilsteren.

Terugkerende belangrijke evenementen in Vilsteren zijn de jaarlijkse Kerstwandeling op 2e Kerstdag , carnaval en het gezellige Vilsteren Bruist op de 1e zaterdag in juli.

 

Bekijk hier een presentatie van enkele activiteiten van 40 jaar PB Vilsteren.