Agenda bestuursvergadering

Agenda bestuursvergadering plaatselijk belang 25 februari 2019

 

 • Opening
 • Ingekomen post/mededelingen Ingekomen post/mededelingen

* Vechtdal alert 12 maart (ingekomen post)

* inspectie speeltuin Gravendijk heeft plaats gevonden, bevindingen  

  doorgestuurd naar speeltuincommissie (mededeling)

* vraag van Samen Doen (ingekomen post)

* geurverordening kern Vilsteren (ingekomen post)

* verkeersveiligheid snelheidsdisplays binnen de kern op Vilsterse Allee?

* reacties van ondernemers uit ons dorp op onze brief            

* asbestsanering daken: wellicht als project te ontwikkelen met provincie om subsidie  

   te krijgen.

* interview ivm beleidsplan Landgoed Vilsteren

 • Vaststellen agenda
 •  ALV

    * financieel

    * concept jaarverslag

    * sprekers

 • Basisschool  data voor gesprek
 •   Notulen

 * Bestuursvergadering van 14-01 (bijgevoegd)

 • Rondvraag

       * nieuwe vergaderdatum met Hugo.

 

Agenda bestuursvergadering 15 januari 2019

 

 1. Opening
 2. Ingekomen post/mededelingen

* nieuwjaarsbijeenkomst OVKK 24 januari (Bert aangemeld)

 1. Vaststellen agenda

  4. Woningbouw Vilsteren

 1. Nieuwe bestuursleden
 2. Duurzaam Vilsteren

    7.  ALV

    8. Basisschool

    9. Notulen

 * Bestuursvergadering van 27-11 (bijgevoegd)

10. Rondvraag

      * nieuwe vergaderdatum met Hugo.

 

De agenda van het overleg van 27 november 2018

 1. Opening
 2. Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

 Samen tegen eenzaamheid (gestuurd 21-11 antwoord bijgevoegd onder ingekomen post)

  3. Vaststellen agenda

  4. Woningbouw Vilsteren

  5. Nieuwe bestuursleden

  6.Nieuwe inwoners welkom heten

  7. De Kerk

  8. Gesprek met ondernemingen (bijgevoegd onder ingekomen post)

  9. Duurzaam Vilsteren

* document i.v.m. de samenwerking tussen beide partijen.

* vragen vanuit duurzaam (bijgevoegd onder ingekomen post)

  10. ALV

  11. Basisschool

        *ouderavond 22 november

  12. Notulen

 * Bestuursvergadering van 15-10 (bijgevoegd)

 * verslag overleg met Hugo van 9-11 (bijgevoegd)

  13. Rondvraag

 

De agenda van het overleg van 15 oktober 2018

 1. Opening
 2. Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

* OVKK privacy wetgeving hoe er mee om te gaan. (toegezonden 29-8)

* openbare laadpalen 21 september (bijgevoegd)

* bord gedragscode racefiets zie app

  3. Vaststellen agenda

  4. Bijeenkomst

 * kennismaking nieuwe wethouders

 * jaarlijkse bijeenkomst PB’s gemeente Ommen

5.  Woningbouw Vilsteren

6. Nieuwe bestuursleden

7. Uitkomst bijeenkomst Streekvisie Vecht zuid

8. Brief: Gesprek met ondernemingen

9. Duurzaam Vilsteren

* document i.v.m. de samenwerking tussen beide partijen.

* notulen

10. Basisschool

11. Notulen

 * Bestuursvergadering van 4-9 (gemaild 17-9)

 * verslag overleg met DV (gemaild 17-9)

 * verslag overleg met Hugo van 28-8 (gemaild 18-9)

12. Rondvraag

13. Sluiting, volgende bestuursvergadering

 

De agenda voor het overleg van 4 september 2018

 1. Opening
 2. Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

* Uitnodiging Duits-Nederlands Vechtsymposium en Vechtdaldag 27

   september (toegezonden 11-7)

* OVKK privacy wetgeving hoe er mee om te gaan.

* inloopavond i.v.m. geurverordening Vilsteren (toegezonden 19-7)

* Jaarlijkse bijeenkomst PB’s gemeente Ommen (toegezonden 29-8)

* Kennismaking twee nieuwe wethouders op maandag 15 oktober van 10.00

   tot 11.00 uur. Waar?? in Vilsteren of gemeentehuis. 

* Vragen doorontwikkeling (toegezonden 29-8)

 3.  Vaststellen agenda

 4.  Overleg/gesprek met

* agrariërs en bedrijven

 1. Woningbouw Vilsteren
 2. Nieuwe bestuursleden
 3.  Duurzaam Vilsteren

  8. Notulen

 * Bestuursvergadering 10 juli (bijgevoegd)

  9. Rondvraag

  10. Sluiting, volgende bestuursvergadering 22 oktober

          

 

De agenda voor het overleg van 29 mei 2018

 • Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

* Jaarvergadering PB Hessum Rechteren Venneberg 19 juni

* Inspectie speeltuin Gravendijk heeft plaats gevonden

* uitnodiging ruimte voor de vecht op 27 september theater de

   voorvechter in Hardenberg van 9.00 uur tot 17.00 uur.

* Verzamelschouw gemeente Ommen 14 mei

* Kennismaking met de burgermeester op 5 juni bij de Klomp

 •  Vaststellen agenda
 •  Overleg met RvC op 28 juni
 • Woningbouw Vilsteren

*tekening Salbam/3 woningen ipv 2/infoavond 12 juli

 • Evaluatie enquête mobiel netwerk
 • Overleg gemeente Ommen, gemeente Dalfsen, Landgoed Vilsteren en Plaatselijk Belang.
 • Nieuwe bestuursleden
 •  Duurzaam Vilsteren

* vraag verwijsbordjes naar minibieb pakt PB dit op?

* DV bijpraten voor zomervakantie op uitnodiging van Bert.

 • Notulen

* Bestuursvergadering 25 april (bijgevoegd)

 • Rondvraag
 •   Sluiting, volgende bestuursvergadering 9 juli.

 

De agenda voor het overleg van 25 april 2018

 

Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

     * Duo fiets (apart document toegestuurd op 23-4)

     * vraag van Stimuland initiatieven ondersteunen bij vragen over

        lokale (dorps-)websites (bij ingekomen post)

     * kennismaking burgermeester 1 mei 19.00 uur tot 20.30 uur

        of 7 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur.

     * Uitnodiging openbare coalitieonderhandelingen gemeente Ommen

        op 17 april. 

     * Vrijwillige ouderadvisering in Ommen (bij ingekomen post)

 

- Vaststellen agenda

- ALV

- Woningbouw Vilsteren

- Verdeling van cohesie gelden

- Duurzaam Vilsteren

      * informatieavond postcode roos

 - Notulen

     * Bestuursvergadering 9 maart (bijgevoegd)

     * Algemene ledenvergadering 5 april (bijgevoegd)

- Rondvraag

      * datum overleg met Hugo Vernout

- Sluiting, volgende bestuursvergadering 30 mei.

 

De agenda voor het overleg van 8 maart 2018:

- Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):

 • Antwoord basisschool n.a.v. aanvraag gesprek (bijgevoegd)
 • Burgermeester (bijgevoegd)
 • Save dat date (doorgestuurd dd 7-2)
 • Brief kerkbestuur (doorgestuurd dd 3-2)
 • Themamiddag CDA Ommen op 9 maart

 "Krachtig en natuurlijk Ommen midden in het Vechtdal" (doorgestuurd dd 2-3)

 • Uitnodiging Gravendijk (doorgestuurd dd 2-3)
 • RTV Oost komt naar Ommen met de speciale Verkiezingskaravaan (doorgestuurd dd 2-3)

- ALV

- Woningbouw Vilsteren

- Duurzaam Vilsteren

         Duo fiets

 

Agenda bestuursvergadering 31 januari 

 1. Opening
 2. Ingekomen post/mededelingen (bijgevoegd/toegezonden):
 • vraag om financiële bijdrage
 • OVKK jaarlijkse ledenvergadering

  3. Vaststellen agenda

  4. ALV

  5.    Woningbouw Vilsteren

  6.   Duurzaam Vilsteren

  7.    Enquête ten aanzien van bereikbaarheid mobiele telefonie

  8.    Basisschool/BSO

  9.    Notulen

* Bestuursvergadering 10 januari (bijgevoegd)

* verslag kort overleg met Hugo dd 19-01 (bijgevoegd)

* Verslag overleg met RvC dd 13-12 (bijgevoegd)

* Verslag overleg met Duurzaam Vilsteren dd 12-12 (bijgevoegd)

* vergaderschema (bijgevoegd)

10.  Rondvraag

      11.  Sluiting, volgende bestuursvergadering

 

Agenda archief:

 

 Het agenda overzicht van 2017 is hier te bekijken.

 

Het agenda overzicht van 2016 is hier te bekijken.

 

Het agenda overzicht van 2015 is hier te bekijken.