Duurzaam Vilsteren

Nieuws van Duurzaam Vilsteren

update: januari 2019

BUURTBUS VILSTEREN; NU NOGGEMAKKELIJKER EN VEILIGER

 

Buurtbus Vilsteren is de bus verbinding tussen Dalfsen en Ommen. De bus brengt u op werkdagen tussen 7.12 en 19.12 volgens een vaste route o.a. via Vilsteren en Lemele naar uw bestemming.

Vanaf 17 februari 2019 kunt u in de Buurtbus Vilsteren niet meer contant betalen. Dit o.a. vanwege de veiligheid van onze chauffeurs. De betaling gebeurt dan via een(contactloos) pinautomaat in de bus.  En uiteraard kunt u uw OV-chipkaart gebruiken.

Vanaf maandag 18 februari komt ook in de buurtbus de strippenkaart terug. Voor € 17,50 koopt  u een 25-strippenkaart in de buurtbus.  Het aantal strippen dat u nodig heeft is afhankelijk van uw reis.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.buurtbusvilsteren.nl  . De reistijden is ook te zien op de app 9292.

update: februari 2018

Duurzaam Vilsteren en Plaatselijk Belang Vilsteren overleggen 2x per jaar en houden elkaar tussendoor natuurlijk goed op de hoogte van lopende zaken.

 

Stuurgroep Duurzaam Vilsteren.

Tijdens de bijeenkomsten onder het motto : Hoe ziet u Vilsteren na 2014…? zijn een tweetal opmerkingen/ideeën geuit over het Stuwepad en over de Vilsterse Allee.

De Stuurgroep Duurzaam Vilsteren heeft over het Stuwepad een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen. In deze brief is aangegeven dat het Stuwepad niet veilig is voor het verkeer (wandelaars, fietsers, rolstoel gebruikers etc.) dat van deze mooie en toeristische verbinding gebruik maakt. Ook heeft de Stuurgroep hierover gesproken met de rentmeester van Landgoed Vilsteren. Beide partijen hebben immers zeggenschap hierin. De verharding is nl van de gemeente Ommen, de berm is van het Landgoed. Over deze brief hebben we nog geen reactie gehad van de gemeente Ommen.

Over de Vilsterse Allee is een brief gestuurd naar het Landgoed Vilsteren met het verzoek te onderzoeken of voldaan kan worden aan de wens van inwoners van Vilsteren hier een fietspad aan te leggen. De smalle allee en het verkeer maken het voor de fietsers niet veilig op de Vilsterse Allee. Op deze vraag hebben wij helaas op dit moment geen reactie mogen ontvangen.

De Stuurgroep Duurzaam Vilsteren blijft alert op reacties over genoemde punten.

update: 2017

Duurzaam Vilsteren bereidt collectief zonnedak voor

 

Het gaat goed met de opwek van duurzame energie in Vilsteren. Dankzij de zonnepanelenactie van Energie Vilsteren plaatst installatiebedrijf Groen uit Ommen momenteel maar liefst 300 zonnepanelen op Vilsterse daken. Voor dorpsgenoten die geen zonnepanelen op hun eigen dak willen of kunnen laten installeren, bereidt het bewonersinitiatief een actie voor met zonnestroom van een collectief zonnedak.

Zonnepanelen Duurzaam Vilsteren

Een uitgelezen gelegenheid om de belangstelling in het dorp voor een gezamenlijk zonnedak te peilen, was het festival Vilsteren Bruist begin juli. Gerard Rietman van Duurzaam Vilsteren is opgetogen: “De interesse blijkt heel groot. We hebben de gegevens van tientallen dorpsgenoten genoteerd die graag op de hoogte willen blijven en nu al overwegen om mee te doen.”

Mooi alternatief voor zonnepanelen op eigen dak

Rietman verwacht dat zich de komende tijd nog meer dorpsgenoten zullen melden: “Ongeveer de helft van de huishoudens in Vilsteren heeft niet de mogelijkheid om zonnepanelen op het eigen dak te leggen. Bijvoorbeeld omdat hun woning onder beschermd dorpsgezicht valt of ongunstig ligt ten opzichte van de zon. Als er een collectief zonnedak komt, kunnen zij toch duurzame, lokaal opgewekte stroom gebruiken.” Duurzaam Vilsteren heeft al een dak op het oog: “We hebben de eigenaar van een boerderij bereid gevonden het dak van zijn schuur beschikbaar te stellen. Daar kunnen 300 panelen op.”

Voorbereidingen in volle gang

Op dit moment werken de leden van Duurzaam Vilsteren de actie verder uit: wat kunnen ze deelnemers straks precies bieden? Tegen welke voorwaarden? Hoe wordt het rendement van de zonnepanelen verrekend, hoe wordt de uitbetaling en verzekeringen geregeld? “Via onze buurtpagina buurkracht.nl/vilsteren houden we iedereen op de hoogte over de voortgang”, vertelt Gerard. “Als er dan nog steeds zo veel belangstelling is, gaan we de voorbereidingen verder afronden. Zodat we dorpsgenoten in het najaar met een kant-en-klaar aanbod kunnen doen.”

Meld je aan

Dorpsgenoten die belangstelling hebben voor dit zonneproject, kunnen zich alvast melden bij Duurzaam Vilsteren via buurkracht.nl/vilsteren. Gerard: “Daar kunnen inwoners van Vilsteren ook terecht als ze alsnog zonnepanelen op hun eigen dak willen. De kortingsactie is op 1 juli verlopen, maar wij brengen graag nog meer huishoudens in contact met Duurzaam Vilsteren. Wie weet wat er nog mogelijk is.”

C:\Users\Rietman\Documents\Gerard\duurzaam vilsteren\zonnepanelen Duurzaam Vilsteren.jpg                                                C:\Users\Rietman\Documents\Gerard\duurzaam vilsteren\zonnepanelen duurzaam Vilsteren1.jpg

 

 

 

 Buurtbus Vilsteren rijdt vanaf 3 april 2017 op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur de route Dalfsen-Hessum-Vilsteren-Achterveld-Vennenberg-Dalmsholte-Giethmen-Ommen.

Het gaat goed. Het aantal passagiers stijgt. De maand april waren er gemiddeld 8,5 passagiers, mei 9,5 passagiers en juni 12.2 passagiers. Nogmaals een mooie stijgende lijn.

Maar wist u dat:

- Buurtbus Vilsteren zowel bij station Ommen als Dalfsen stopt

 

- in het centrum van Dalfsen bij Zorgcentrum Rosengaerde en het gemeentehuis ook een halte is

 

- in Ommen de buurtbus dichtbij Zorgcentrum Oldenhaghen, het gemeentehuis, Vechtdal College en de markt stopt 

 

- de buurtbus alleen kan rijden met voldoende vrijwillige chauffeurs

 

- nieuwe chauffeurs zich altijd kunnen aanmelden; (niet ouder dan 75 jaar en in bezit van rijbewijs B)

 

- bij voldoende chauffeurs deze slechts 1 x 3 uur in de twee weken hoeven te rijden

 

u zich ook kunt aanmelden voor een bestuursfunctie

 

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat: tonnyblankenvoorde@online.nl

Voor vertrek- en aankomsttijden kunt u kijken op www.9292.nl. Een folder ligt ook in de buurtbus. En verder op: www.buurtbusvilsteren.nl.

update: september 2016

klik hier voor nieuws over de buurtbus. Het project vordert gestaag!

 

De werkgroep wonen wil binnenkort weer met de jeugd van Vilsteren om tafel. Dit is voor de jeugd ook een moment om meer informatie te krijgen over erfpacht.

update: juni 2016

vrijdag 24 juni is het nieuwe pannaveld van de St. Willibrordusschool officieel geopend door wethouder Ko Scheele en leerling Jaro Hulsman.

Hiermee heeft de jeugd van Vilsteren er een heel mooi veld bij gekregen en deze is al goed gebruikt door Freestyle voetballer Rowdy Heinen.

Super dat de ouderraad van de school dit samen met vele sponsoren voor mekaar heeft gekregen. Een aanwinst voor alle jeugd van Vilsteren!

 

update: mei 2016

Het onderzoek mbt. de buurtbus vorderd gestaag. Klik hier voor nieuws.

 

Het Pannaveld bij de school is inmiddels opgeleverd. In juni zal hiervan de feestelijke opening plaatsvinden!

update: april 2016

Afgelopen woensdag 13 april vond er in de voetbalkantine weer een dorpsavond plaats.

Op deze avond hebben diverse sprekers informatie geven over de projecten die zijn opgestart naar aanleiding van de thema avonden.

Hieronder wordt per thema beknopt verslag gedaan en tevens zijn enkele documenten te downloaden.

 

Fysio in Vilsteren

Erik Viscaal en Niels Hoevenberg van Fysiotherapie "De Carrousel" hebben uitleg gegeven over de mogelijkheden van fysiotherapie in Vilsteren. Er is wekelijks een spreekuur op dinsdagavond van 19.30 uur - 20.30 uur in de voetbalkantine en deze is toegankelijk voor elke Vilsternaar. Er kan ook een afspraak gemaakt worden via de praktijk in Ommen.

 

Thema: Voorzieningen, Diensten en Reuring

Tijdens de bijeenkomst van woensdag 13 april in de voetbalkantine in Vilsteren heeft de werkgroep Voorzieningen, Diensten en Reuring de aanwezigen bijgepraat over de plannen om een buurtbus van en naar Vilsteren te laten rijden. Deze plannen worden  in nauw overleg met de gemeente Ommen en de provincie momenteel onderzocht.  Een vertegenwoordiger van de gemeente en mensen van de buurtbus vereniging Beerzerveld, waar de buurtbus al vele jaren succesvol rijdt,  hebben hierover  die avond uitvoerig verteld. De aanwezigen konden door middel van een kort enquête formulier hun mening geven over dit plan. Tevens kon men aangeven bereid te zijn ook een steentje bij te willen of kunnen dragen.

Ook degenen die niet aanwezig waren willen we graag informeren over dit enquête formulier. Het zou mooi zijn als dit door velen wordt ingevuld om hierdoor beter te weten of de buurtbus door Vilsteren tot de mogelijkheid hoort ons dorp  in de toekomst beter bereikbaar te maken.

De ingevulde formulieren kunnen worden gestuurd naar schunselaarhenning@gmail.com of ingeleverd worden bij Rinie Schunselaar-Henning,  Gravendijk 17 in Vilsteren. Meer informatie kan ook via bovengenoemd adres  gekregen worden.

 

klik hier voor het enquête formulier

 

Thema: Energie en duurzaamheid

De werkgroep streeft ernaar om in de eigen energiebehoefte te voorzien, daarbij niet meer te betalen voor energie ten opzichte van nu, en hierbij samen op te trekken en anderen een duwtje in de rug te geven en te ontzorgen.

Samen met het landgoed worden initiatieven op het gebied van duurzame collectieve energie onderzocht.

Samen met Buurkracht wordt in juni een avond georganiseerd om samen energie te besparen.

zie ook de website van Buurkracht www.buurkracht.nl

 

Thema: Zorg

De werkgroep zorg heeft een presentatie gehouden over het project "Veurmekaar" en over de uitslag van de gehouden enquête.

Klik hier voor de presentatie

klik hier voor het plan van aanpak

klik hier voor de uitslag van de enquête

 

Thema:  Wonen

Er hebben zich een aantal jongeren ingeschreven op de woningbouwlijst van  het Plaatselijk Belang Vilsteren.

Belangrijk is hierbij om scherp te blijven op de ontwikkelingen en niet af te wachten. Als je in Vilsteren wil wonen zal je dit ook kenbaar moeten maken en te blijven vragen naar de mogelijkheden. De werkgroep is hierbij een informatiebron en aanjagende factor om zoveel mogelijk mensen en vooral jeugd in Vilsteren te laten wonen.

 

Thema: Economie en Ondernemerschap

Er is een merkbare groei in het toerisme in Vilsteren. Met de komst van de Nieuwe Ruif is Vilsteren ook een nieuwe horeca gelegenheid rijker en heeft het de zo gemiste dorpskroeg.

De werkgroep heeft het plan opgevat om minibiebjes op diverse locaties in en rond Vilsteren te plaatsen. De uitwerking hiervan staat nog in de kinderschoenen maar de planning is om dit jaar nog enkele te plaatsen.

Vilsteren krijgt een Anjerpunt over landgoederen en landschappen.

 

Thema: Jongeren

Bij de school wordt een pannaveld aangelegd. De benodigde vergunningen zijn binnen en in de meivakantie zal het veldje worden aangelegd. De ouderraad van de school heeft via een aantal instanties en acties de benodigde financiën hiervoor rond weten te krijgen.

 

 

 

 

 

 

update: november 2015

De enquette van de werkgroep zorg is inmiddels verspreidt in Vilsteren en de resultaten worden verwerkt.

 

Op het gebied van mobiliteit zijn er goede contacten geweest en worden mogelijkheden onderzocht.

update: september 2015

De werkgroep energie is aangevuld met 2 mensen.

 

De werkgroep zorg komt binnenkort met een enquete. 

 

De school is druk bezig met de plannen voor een pannaveld

 

 

 

Vanuit de stuurgroep zijn er contactpersonen vastgesteld bij de thema's zoals deze in de dorpsvisie zijn omschreven:

 

Wonen:                                                             Jos Bloo

Energie en duurzaamheid:                         Gerard Rietman

Jongeren:                                                         Stef Herbrink

Voorzieningen, diensten en reuring:       Rinie Schunselaar

Zorg:                                                                  Roy Tijhaar

Economie en ondernemerschap:              Gert Jan van Lochem

Ruimtelijke kwaliteit:                                  Rinie Schunselaar

 

De dorpsvisie kunt u hier downloaden:      DORPSVISIE 

 

De infographic kunt u hier downloaden:    INFOGRAPHIC