Nieuws

17 March 2018

Nieuws van de gemeente

 

Persbericht voorlichting fietsveiligheid Ommen en Hardenberg 2018

 

Gemeente stimuleert veilig fietsen

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen en er ook zo veel mogelijk plezier aan beleven. Fietsen is ook gezond en houdt mensen mobiel. Daarom maken steeds meer Nederlanders  gebruik van de fiets. Het wordt dus ook drukker op de fietspaden.

De kans op een ongeval met de fiets wordt groter naarmate men ouder wordt. In het bijzonder geldt dit voor de fiets met trapondersteuning, de zgn. e-bike. Door onder andere een verminderde reactiesnelheid en niet altijd de hogere snelheid van een e-bike goed kunnen inschatten, is het aantal fietsongevallen,  vooral bij ouderen,  toegenomen.

 

Lokale voorlichting fietsveiligheid voor doelgroep organisaties            

Om toch zo lang mogelijk en veilig te blijven fietsen,  biedt de gemeente doelgroepen organisaties (waaronder Ouderenorganisaties, Plaatselijke Belangen, wijkverenigingen) ook in 2018 de mogelijkheid een leerzame bijeenkomst voor achterban en leden te organiseren over fietsveiligheid en in het bijzonder over e-bikes, fietsen met elektrische trapondersteuning. Zoals bekend neemt het gebruik van vooral  e-bikes onder ouderen steeds meer toe.

De informatieve bijeenkomst wordt verzorgd door Veilig Verkeer Nederland, Regio Oost. Naast bewustwording van de risico’s worden ook de verkeersregels opgefrist.

 

De datum voor de informatiebijeenkomst (een ochtend, middag of avond) bepaalt de organisatie in overleg met Veilig Verkeer Nederland.

 

Theorie en/of praktijk

De inhoud en tijdsduur van de bijeenkomst zal in overleg plaatsvinden, waarbij zoveel mogelijk met de  wensen van de organisatie rekening wordt gehouden.

  • Het is mogelijk om in de bijeenkomst alleen op de theorie in te gaan.

  • In samenwerking kan er ook een praktisch deel aan worden toegevoegd door een lokale fietsenmaker uit te nodigen die enkele modellen e-bikes toont en uitleg geeft.

  • Desgewenst kan er tijdens de bijeenkomst worden gepolst of er belangstellenden zijn voor een praktijkrit door de wijk. Bij voldoende aanmeldingen wordt die dan op een later moment organiseren.

 

Gratis

Dankzij financiële medewerking van de provincie Overijssel wordt deze bijeenkomst gratis aangeboden aan doelgroepenorganisaties.  Wel wordt van de organisatie gevraagd om:

  • de leden/achterban zelf uit te nodigen en hieraan met de ten dienste staande middelen publiciteit te geven.

  • ruimte beschikbaar te stellen en de leden/achterban - zoals waarschijnlijk ook altijd gebruikelijk - te ontvangen met koffie/thee, etc.

 

Informatie en aanmelden

Onlangs zijn alle bij de gemeente bekend zijnde doelgroepenorganisaties hierover per brief of mail geïnformeerd.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u bellen met of een e-mail sturen aan de contactpersoon van Veilig Verkeer Nederland, Regio Oost : Emmy Kleinsmann; 06 525 901 45;  e.kleinsmann@vvn.nl.   

Gemeentelijke contactpersoon is Henk Tromp, coördinator verkeersveiligheid,  Henk.Tromp@ommen-hardenberg.nl tel.nr. 0523-289251.

 

Februari 2018