Nieuws

03 May 2018

Nieuws van de gemeente!

Openbare raadsbijeenkomst coalitieonderhandelingen
gemeente Ommen
Maandag 7 mei 2018; aanvang 20.00 uur.
Locatie: raadzaal, gemeentehuis Ommen, Chevalleraustraat 2
Programma:
1.Opening door burgemeester Hans Vroomen en vaststelling agenda.
2. Presentatie analyse, uitdagingen en trends voor de gemeente Ommen; door Hans Peter
Benschop, directeur Trendbureau Overijssel.
Hans Peter Benschop gaat met de raad in gesprek over de belangrijke uitdagingen en ontwikkelingen
waar de plattelandsgemeente Ommen mee te maken krijgt in de (nabije) toekomst. De analyse en
presentatie van Benschop ondersteunt de raad in de prioritering van thema’s voor een Ommer
Akkoord..
3. Presentatie Studio Vers Bestuur Overijssel door Ferenc van Damme m.b.t.
procesondersteuning proces Ommer Akkoord.
Ferenc van Damme vertelt over de werkwijze van Studio Vers Bestuur Overijssel met de focus op
ondersteuning van het participatieproces, dat nodig is om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen
voor een “Ommer Akkoord”.
4.Tussentijds verslag (in)formateur Judith Compagner coalitievorming gemeente Ommen.
De (in)formateur heeft de afgelopen weken met de partijen van de beoogde coalitie gesproken. Tijdens
deze vergadering zal zij een korte weergave doen van de laatste ontwikkelingen..
5. Afspraken vervolgproces coalitie-onderhandelingen
Annelies Bakelaar zal een toelichting geven op het vervolgproces van de coalitie onderhandelingen, het
Bestuursakkoord en het Ommer Akkoord
6. Rondvraag.
7. Sluiting.