Nieuws

22 May 2018

Oprichting Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart is een feit

 
PERSBERICHT
Oprichting Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart is een feit
Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens
verenigen zich
Den Haag, 15 mei 2018
- Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben
het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de
luchtvaart in Nederland moet stoppen.
•
De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en
prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat;
•
Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun
CO
2
-uitstoot terugdringen;
•
Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen geheven
worden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto;
•
In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele
treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, zodat
veel korte Europese vluchten kunnen vervallen.
Het alsmaar toenemende vliegverkeer op Schiphol veroorzaakt ernstige geluidshinder en
luchtvervuiling. Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het verplaatsen van vakantievluchten naar
Lelystad stuit in zes provincies op verzet vanwege het lange laagvliegen. Ook voor
uitbreiding van het aantal vluchten op de luchthaven in Rotterdam is geen draagvlak; als
gevolg van het uitdijende Schipholverkeer wordt daar steeds meer over woonwijken
gevlogen. In het zuiden van het land hebben de omwonenden van Eindhoven Airport in de
afgelopen jaren al een grote uitbreiding te verduren gekregen en zij willen zeker geen verdere
toename van de geluidhinder en de luchtverontreiniging. Bij vliegveld Beek zijn er grote
groepen mensen in het geweer gekomen vanwege de overlast van vrachtvliegtuigen die niet
alleen henzelf, maar ook het toerisme in het Limburgse Heuvelland raken. Tot slot zitten de
bewoners rondom de Drents / Groningse luchthaven in Eelde evenmin op groei te wachten.
Voor heel Nederland geldt dat omwonenden van vliegvelden zich grote zorgen maken over de
steeds hogere CO
2
-uitstoot van de luchtvaart die een toenemende bedreiging vormt voor het
klimaat. Als de groei van de luchtvaart niet stevig wordt afgeremd, zal het vliegverkeer de
effecten van de nationale inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen grotendeels
tenietdoen.
Om aan de zorgen uiting te geven en op te roepen tot een ander beleid, houdt het LBBL, in
samenwerking met milieuorganisaties, op 23 juni een Landelijk Protest Luchtvaartgroei in
steden verspreid door het land. Na het zomerreces zullen de verenigde bewonersgroepen eisen
en voorstellen presenteren aan regering en parlement.
------------------------------------------------
Woordvoerder LBBL:
Hans Buurma