Nieuws

06 June 2018

N348

Misschien heeft u het al gemerkt. De aannemer BAM gaat in opdracht van de provincie Overijssel de N348 tussen Raalte en Ommen verbeteren. De voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen, het aanleggen van riolering en het creëren van een werkvak voor de tunnel bij de Oude Twentseweg zijn inmiddels begonnen. De meeste werkzaamheden leiden niet tot grote verkeershinder voor de omgeving. Omdat deze zo veel mogelijk naast of onder de weg plaatsvinden. Wel zijn de parallelwegen ter hoogte van de nieuwe aansluitingen Lemelerveld Noord en Lemelerveld Zuid gedurende enkele dagen afgesloten. De tijdstippen van deze afsluitingen worden tijdig aangegeven met behulp van aankondigingsborden.

 

Weekendafsluiting tussen Luttenberg en Lemelerveld

Van donderdag 14 juni 20.00 uur tot en met maandag 18 juni 06.00 uur is de N348 tussen de kruising richting Luttenberg en de afslag Lemelerveld centrum in beide richtingen afgesloten voor verkeer.  Doorgaand verkeer van Raalte naar Ommen en visa versa is dan niet mogelijk. Lemelerveld is wel bereikbaar vanuit de richting Ommen. De aansluitingen op de N348 bij Luttenberg en Lemelerveld zijn gedurende de afsluiting wel beschikbaar. Tijdens de afsluiting plaatsen we de tijdelijke voetgangersbrug over de N348 bij Restaurant de Lantaren en bouwen we het dek voor de tunnel bij de Oude Twentseweg. Voor de komst van de tunnel heien we in dat weekend ook de damwanden. Bij de kruising Lemelerveld Zuid brengen we nieuw asfalt aan en maken we extra rijstroken.

 

Informatie voor uw klanten/gasten

Mogelijk hebben uw klanten/gasten hinder van de afsluiting. In de bijlage treft u een bericht en drie kaartjes aan. Deze informatie kunt u gebruiken om uw klanten/gasten te informeren over de afsluiting van de N348.

 

Waarom verbetert de provincie de N348?

De provinciale weg N348 tussen Raalte en Ommen is een weg waarop nog teveel ongelukken gebeuren. Samen met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte werkt de provincie Overijssel aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en automobilisten.

Wat gaan we doen?

  • We realiseren twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten aan de noord- en zuidkant van Lemelerveld;
  • We verlagen de snelheid van 80km/uur naar 70 km/uur tussen deze nieuwe aansluitingen om geluidsoverlast te beperken;
  • We sluiten de centrumaansluiting bij Lemelerveld op de N348 grotendeels af;
  • We realiseren twee tunnels en we heffen vijf oversteken in het buitengebied op;
  • We leggen een voetgangersbrug aan bij restaurant De Lantaren;
  • We voeren onderhoud uit aan het asfalt en de bestaande viaducten en bruggen.

 

Meer informatie?

Vragen over de planning en de uitvoering kunt u mailen naar n348@bam.com. U kunt ook langskomen op het spreekuur, iedere vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur op ons kantoor aan de Handelsweg 33 in Lemelerveld. U kunt ons ook volgen op Facebook:www.facebook.com\n348raalteommen

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Dijkema

Communicatieadviseur N348