Nieuws

03 July 2018

Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups

 

De gemeente Ommen ontvangt veel vragen en meldingen over de eikenprocessierups. Dit jaar is het aantal rupsen in de eikenbomen sterk toegenomen. Het gevolg daarvan is dat niet alle nesten weggehaald kunnen worden. Alleen op plaatsen waar mens en dier in aanraking kunnen komen met de rupsen worden de nesten weggezogen door een specialistisch bedrijf.  Inmiddels zijn in de gemeente ruim 1044 nesten weggezogen.

 

Prioriteit bestrijding eikenprocessierups

In het voorjaar zijn bij ruim 1050 bomen de eitjes preventief bestreden. Dat is gebeurd langs wegen waar vorig jaar veel rupsen zaten en waar direct contact waarschijnlijk was.

Door de sterke toename van de rupsen, kijkt de gemeente waar het eerst de nesten weggehaald moeten worden. Daarbij wordt gelet op:

  1. 1.       gebieden waar veel mensen komen en een hoge kans op aanraking is– nesten worden hier zo snel mogelijk weggehaald zoals bijvoorbeeld aan de :
  • o   Oude vlierweg 26 in Ommen bij de speeltuin bij 4 bomen. Of Beerzerveld, Beerzerhaar, bij de begraafplaats bij 16 bomen
  1. 2.      gebieden waar minder mensen komen en de kans op aanraking gering  is – in principe wordt hier volstaan met aanbrengen van waarschuwingslinten
  • o   Bijvoorbeeld een straat in het buitengebied, of in een woonwijk waar een eikenboom in het gras of langs de straat staatwaar alleen langs gefietst of gereden wordt. Bijvoorbeeld langs deStationsstraat in Ommen. Op het moment van beoordeling zaten alleen nesten in de boom. Dan is er niet direct contact mogelijk.  Zitten daar de nesten laag tegen de stam aan dan wordt langs een dergelijke drukke route de nesten wel weg gezogen
  1. 3.       gebieden waar risico van aanraking nagenoeg afwezig is – hier worden geen maatregelen genomen.
  • o   Afgelegen wegen in het buitengebied.

 

Op plaatsen waar nesten van de eikenprocessierupsen zijn, is de eigenaar/beheerder van de grond verantwoordelijk voor het verwijderen van de nesten. Hiervoor kan het beste een bedrijf ingeschakeld worden die de nesten op een verantwoorde wijze bestrijd om te voorkomen dat brandharen achterblijven.

 

Welke periode zitten de rupsen en is de overlast van de brandharen het grootst?

Vanaf mei tot en met juli kunnen de brandharen van de rupsen de meeste overlast geven. Maar ook na die periode kunnen de achtergebleven restanten van de nesten voor overlast geven. De nesten lijken dan leeg, maar zitten nog vol vervellingen van de rupsen met actieve brandharen. Deze restanten kunnen door het uitwaaien ook in het gras of op de grond onder de bomen terechtkomen. Het advies is om ook na juli niet onder eikenbomen te gaan zitten en honden niet te dicht bij de eikenbomen te laten lopen waar restanten van nesten te zien zijn.

 

Nestkasten voor mezen

Volgend jaar organiseert de gemeente een nestkastenactie voor bewoners die eikenbomen in de buurt van hun huis hebben staan. Mezen eten de rupsen en dragen zo bij aan de vermindering van de plaag. U kunt ook zelf nestkasten ophangen waar mezen gebruik van kunnen maken.

 

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups staat op ommen.nl. Hier staat ook wat u moet doen als u in contact bent gekomen met de brandharen. Voor vragen over gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD IJsselland. Dit kan via het telefoonnummer 0900 277 77 77 (lokaal tarief), of het e-mailadres milieuengezondheid@ggdijsselland.nl.