Nieuws

19 October 2018

Evenementensubsidie 2019

Evenementensubsidies

Als u een evenement in de gemeente Ommen organiseert, kunt u in aanmerking komen voor een financiële steun in de vorm van een subsidie.

Voor het organiseren van evenementen in Ommen is voor 2019 subsidie beschikbaar. In totaal gaat het om een budget van maximaal € 35.683.

Incidentele of structurele subsidie
Voor een evenement kunt u maximaal drie jaar achter elkaar een incidentele subsidie aanvragen.

Als u na die drie jaar over onvoldoende eigen middelen en middelen van derden beschikt om de kosten van uw evenement te dekken, kunt u een aanvraag indienen voor een structurele subsidie.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een incidentele of structurele subsidie in 2019 indienen tot uiterlijk 1 januari 2019. 

Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, komen op volgorde van binnenkomst in aanmerking voor een subsidie als er nog subsidiebudget beschikbaar is. 

 

Via deze link komt u op de site van de gemeente:

https://www.ommen.nl/ondernemers/vergunningen-en-subsidies/evenementensubsidie.html