Nieuws

28 January 2019

Lid cluster sociale cohesie en leefbaarheid

Sinds 2017 ben ik lid van de participatieraad in Ommen. Deze raad volgt het beleid van de gemeente Ommen in het sociaal domein. De raad kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan B en W van de gemeente Ommen op het gebied van werk en inkomen, ouderenzorg, mantelzorg, jeugd en zorg voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/ of psychische beperking. Een belangrijk onderdeel is ook de gevolgen van de invoering van het sociaal domein in onze samenleving. De inclusieve samenleving en de zelfredzaamheid zijn daar belangrijke peilers in.

Het cluster sociale cohesie en leefbaarheid is een vrij nieuw cluster. Het cluster is ontstaan naar aanleiding van een veranderend overheidsbeleid waarbij burgers meer verantwoording krijgen toebedeeld voor hun eigen leefomgeving en elkaar. Wij volgen en geven mede vorm aan het beleid van de gemeente Ommen op dit gebied. Onze achterban zijn jullie, de bewoners van het buitengebied, die in hun dagelijks leven en directe omgeving de gevolgen van dit beleid ervaren. 

In ons cluster werd ik bijgestaan door Hetty Rosink uit Beerzeveld. Samen bereidden wij de vergaderingen voor en smeden plannen om ons cluster inhoud te geven. Hetty heeft aangegeven te stoppen met dit werk omdat zij het moeilijk kon combineren met andere werkzaamheden. Nu is mijn vraag aan jullie of in jullie verenigingen of besturen mogelijk iemand is die deze taak van Hetty wil overnemen. Mocht iemand interesse hebben in dit best inspirerende werk laat hem of haar dan contact opnemen met mij. Dan kunnen we kennis maken met elkaar en bespreken of deze taak ook werkelijk wordt geambieerd. Ook kan ik wat stukken en notulen laten zien al kun je deze ook bekijken op de web site (participatieraadommen.nl).

Graag hoor ik van jullie!!

Met vriendelijke groet,

Mario den Hoedt

06-37169759

Participatieraad Ommen, cluster Sociale Cohesie en Leefbaarheid