Nieuws

01 October 2019

Gezocht: Lid cluster sociale cohesie en leefbaarheid

 

Gezocht: Lid cluster sociale cohesie en leefbaarheid

De Participatieraad volgt het beleid van de gemeente Ommen in het sociaal domein. De raad kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan B en W van de gemeente Ommen op het gebied van werk en inkomen, ouderenzorg, mantelzorg, jeugd en zorg voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/ of psychische beperking. Een belangrijk onderdeel is ook de gevolgen van de invoering van het sociaal domein in onze samenleving. De inclusieve samenleving en de zelfredzaamheid zijn daar belangrijke peilers in. Het cluster sociale cohesie en leefbaarheid is een vrij nieuw cluster. Het cluster is ontstaan naar aanleiding van een veranderend overheidsbeleid waarbij burgers meer verantwoording krijgen toebedeeld voor hun eigen leefomgeving en elkaar. De leden van het cluster volgen en geven mede vorm aan het beleid van de gemeente Ommen op dit gebied.

 

Mocht iemand interesse hebben om lid te worden van dit cluster vanwege een vacature, neem dan contact op met Mario den Hoedt, 06-37169759 Participatieraad Ommen, cluster Sociale Cohesie en Leefbaarheid