Nieuws

30 October 2020

WijZ welzijn Ommen - Eenzaamheid en ontmoeting

Vanuit WijZ welzijn Ommen werd gevraag de volgende informatie te delen

 

In deze rare tijden van corona maatregelen en veelal thuisisolatie vanwege gezondheidsrisico's, horen wij veel geluiden over opkomende of verergerende eenzaamheid. 

Wanneer eenzaamheid langer aanhoudt, kan dit grote negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en het welbevinden. Daarom is aandacht voor dit thema erg belangrijk.

Binnen de kaders die het RIVM geeft met de actuele richtlijnen, wil WijZ welzijn Ommen proberen om mensen waar mogelijk te ondersteunen bij het tegengaan van hun eenzaamheid. 

Waar groepsactiviteiten momenteel nagenoeg niet mogelijk zijn, zijn er vaak wel andere opties.

 

Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen en biedt hulp, advies en ondersteuning op maat. 

 

Meer informatie vindt u in deze flyer.