Nieuws

19 November 2020

Wegenonderhoud en biodiversiteit

Vanuit het bestuur van Plaatselijk Belang hebben we twee vragen aan u. Beide vragen gaan over recente contacten met de gemeente Ommen. 

  1. Wegenonderhoud
    De jaarlijkse Burgerschouw, waarin wij met een gemeenteambtenaar door Vilsteren rijden om plekken aan te geven van achterstallig wegenonderhoud, onveilige verkeerssituaties en onvoldoende verlichting, kan vanwege Corona niet doorgaan. Wij zijn deze keer gevraagd per mail informatie aan te leveren. Kent u plekken waar sprake is van achterstallig wegenonderhoud, onveilige verkeerssituaties of onvoldoende verlichting binnen Vilsteren? Laat ons dat dan uiterlijk 28 november weten.
    Voor de goede orde: de volgende aanpassingen staan al gepland: het plaatsen van grasbetonklinkers langs de Achterveldsweg, aanpak van het fietspad tussen Vilsteren en Ommen en vernieuwen van de toplaag van de Vilsterseweg tussen kom Vilsteren en Dalfsen. 

  2. Biodiversiteit
    De gemeente Ommen streeft naar meer biodiversiteit in onze woon- en leefomgeving, en vraagt of wij ideeën hebben en hierover met de gemeente in gesprek willen. Het kan al gaan om simpele maatregelen, zoals zaaien of planten van bloemen, planten en struiken die van het vroege voorjaar tot de late herfst nectar leveren aan bijen en andere insecten. Heeft u ideeën en/of wilt u samen met ons met de gemeente over biodiversiteit in gesprek, laat ons dat dan op korte termijn (voor 22 november) weten.
    In de bijgaande folder die ons door de gemeente Ommen is toegestuurd vindt u aanvullende informatie.
 

Met vriendelijke groet, Uw bestuur