Nieuws

18 February 2021

Telefonische bereikbaarheid in Overijssel

Recent zijn in de Tweede Kamer enkele zogeheten Kamervragen gesteld over de telefonische bereikbaarheid in Overijssel. Deze vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden  van het CDA Joba van den Berg en Hilde Palland. Beantwoording door het kabinet is normaal gesproken binnen enkele weken.

 

Vraag 1:

Deelt u de mening van het CDA dat in heel Nederland, dus ook in de buitengebieden, de internetdekking en telefonische bereikbaarheid optimaal dienen te zijn?

 

Vraag 2:

Herinnert u zich nog dat het CDA in het AO Telecommunicatie d.d. 11 juni 2020, het VAO Telecommunicatie d.d. 29 oktober 2020 en in schriftelijke Kamervragen d.d. 15 oktober 2020* aandacht heeft gevraagd voor de telefonische bereikbaarheid in Overijssel, in het bijzonder in en om de dorpen Vilsteren en Hoge Hexel?

 

Vraag 3:

Wat is de stand van zaken omtrent de plaatsing van een opstelpunt met mast door KPN bij Hoge Hexel, waarvan u in antwoord op vraag 9 van voornoemde Kamervragen aangaf dat hiervoor een vergunning is afgegeven en dat dit opstelpunt ‘naar verwachting ergens in de komende maanden zal worden geplaatst’**?

 

Vraag 4:

Wat is de stand van zaken omtrent de situatie en ontwikkelingen in Vilsteren, waarvan u in antwoord op vraag 9 van voornoemde Kamervragen aangaf dat u nog in afwachting was van respons van de gemeente Ommen***?

 

* Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z18946&did=2020D41012, vraag 9.

** Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z18946&did=2020D46225, antwoord 9.

*** Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z18946&did=2020D46225, antwoord 9.