Nieuws

23 December 2014

Meepraten over de toekomst van Vilsteren

UITNODIGING

 

Woensdag 21 januari 2015; 20.00 uur

Kantine Voetbalvereniging, Vilsteren

 

 

Vilsteren en zijn toekomst.

Wie is er niet trots om in ons mooie Vilsteren te wonen? Trots zijn is een punt. Trots blijven is iets waaraan gewerkt moet worden. Dat komt niet vanzelf.

We hebben natuurlijk onze prachtige omgeving, onze fraaie sportvoorzieningen, onze vele culturele verenigingen, onze basisschool.Is dat voldoende? En kan dit in stand blijven voor de toekomst?  En wil je graag iets toevoegen?

Daarom willen wij als Stuurgroep Duurzaam Vilsteren, met instemming van Plaatselijk Belang Vilsteren, met iedereen praten over dit punt. We hebben iedereen hierbij nodig: jong en oud. Kortom iedereen!

We willen graag praten over de kansen, de mogelijkheden, de wensen, de uitdagingen.  Alles kan op tafel worden gelegd. Voor belemmeringen is nu even geen ruimte, wel voor uitdagingen.

 

Wat gaan we doen?

Gedurende 2 avonden zal Vilsteren bruisen van ideeën.

De eerste avond, 21 januari zal in kleine groepen gesproken worden over een aantal voorgestelde thema’s . En indien er nieuwe/andere  thema’s zijn zullen deze ook zeker worden meegenomen.

Op de tweede avond, 4 februari, worden knopen doorgehakt. Samen. Dan besluiten we met elkaar welke projecten opgepakt gaan worden. En wie we daar eventueel nog bij nodig hebben.

 

 

Hoe zal de eerste avond, 21 januari eruit zien?

Na de koffie/thee starten we met een welkomstwoord door de Stuurgroep Duurzaam Vilsteren. Het bureau Stimuland, Margreet Hogenkamp,  vertelt dan verder over de invulling van de avond. In kleine groepen, onder begeleiding van onafhankelijke gespreksleiders, wordt gesproken over een voorliggend hoofdthema. Maar zoals gezegd: geen onderwerp hoeft onder de tafel te blijven liggen. Aan het eind van de eerste avond worden de uitkomsten van elke groep weergegeven.

 

En dan: de tweede avond; 4 februari

De conclusies van de eerste avond worden dan omgezet van “wat “naar “hoe”. Er wordt die avond niet in vaste groepen gewerkt. Je bent vrij om aan te schuiven bij de groep en het thema welke je liggen.

Het zou mooi zijn om, op basis van de uitkomsten van deze tweede bijeenkomst, een uitvoeringsplan op te stellen. Want uiteindelijk gaan we allemaal voor resultaat.

 

Wordt dit gewaardeerd?

Zeker!

Dat het aandragen van ideeën voor het verder ontwikkelen van Vilsteren door iedereen van grote waarde is heeft de provincie erkend. Zij heeft dan ook een mooi subsidie bedrag vanuit het budget Maatschappelijke initiatieven in Overijssel beschikbaar gesteld om dit plan op te kunnen stellen. Deze kans willen wij allemaal natuurlijk niet laten liggen. Want wij, als inwoners van Vilsteren, zijn de toekomst!

Stimuland ondersteunt ons bij dit initiatief. Zij hebben ervaring met deze aanpak. Zie www.stimuland.nl/waardewijzer.

En zoals al gezegd zal Stimuland dan ook deze avonden leiden.

 

Tot slot.

De kans om met elkaar te praten over ons Vilsteren ligt voor ons. Laten we hiermee aan de slag gaan.

 

Tot 21 januari en 4 februari.

 

 

 

Voor meer informatie:

duurzaamvilsteren@gmail.com