Nieuws

21 January 2015

Zakelijke mededeling

GOED NIEUWS:         

De Oude Hammerweg wordt tijdens sneeuwval en vorst gestrooid!

 


DANKZIJ DE GASUNIE!

 

De Gasunie liet ons weten de Oude Hammerweg met ingang van direct in de strooiroute van de Installatie tot de kruising met de N 348 op te nemen.

Hiermee is de (verkeers)veiligheid voor de gemeenschap, de aanwonenden en het personeel van de Gasunie een stuk beter geworden.

 

Bestuur Plaatselijk Belang