Nieuws

02 March 2015

Thema avonden Vilsteren zeer geslaagd.

Bijeenkomsten voor inwoners Vilsteren in januari en februari druk bezocht en zeer geslaagd.

Meer dan 100 Vilstenaren hebben zich in 2 avonden in de kantine van de voetbalvereniging Vilsteren  uitgesproken over de toekomst van hun dorp. Op initiatief van de Stuurgroep Duurzaam Vilsteren en begeleid door Stimuland konden door de financiële bijdrage vanuit de regeling Maatschappelijke Initiatieven van onze provincie deze bijeenkomsten plaatsvinden.   

Belangrijk tijdens deze avonden was suggesties vanuit de inwoners te horen over de toekomst van Vilsteren. Dit werd gedaan door de methodiek WaardeWijzer van Stimuland te volgen.

 De vele suggesties werden ingebracht op 21 januari. Deze zijn door de Stuurgroep verdeeld in 7 thema’s waarover op 4 februari door de inwoners dieper op in is gegaan.

Van de 7 thema’s; Wonen, Energie en duurzaamheid, Jongeren, Voorzieningen, diensten en reuring, Zorg, Economie en ondernemerschap en Ruimtelijke kwaliteit bleken de huidige en toekomstige woonmogelijkheden zeer belangrijk te zijn. De leefbaarheid van Vilsteren staat of valt hiermee. Steeds kwam dit tijdens de discussies terug. Tijdens de terugkoppeling na afloop van deze bijeenkomst kon geconstateerd worden dat een aantal mensen bereid is om mee te helpen aan de toekomst van Vilsteren.

Vervolgstappen

De Stuurgroep Duurzaam Vilsteren gaat de resultaten van deze avonden nu verder concretiseren. Zij zal hiervan gebruik maken van de getoonde bereidwilligheid tot verdere medewerking van de aanwezigen van deze avonden en/of van deskundigen.

Via de website van Plaatselijk Belang Vilsteren wordt u op de hoogte gehouden van de vervolgstappen.

Vragen en/of opmerkingen kunnen plaats worden  via het  e-mailadres  duurzaamvilsteren@gmail.com