Nieuws

29 July 2015

Vilsteren: dorpsvisie van 2015 tot…

Vilsteren: dorpsvisie van 2015 tot…

 

In een bijeenkomst op 30 juni jl. heeft de Stuurgroep Duurzaam Vilsteren de ruim 80 aanwezigen ingelicht over de realisatie van het document Vilsteren: Dorpsvisie van 2015 tot………..… Een document dat een vertaling is van de uitkomst van de 2 bijeenkomsten in januari en februari dit jaar. Met elkaar hebben we toen gesproken over de toekomst van ons dorp en is het document verder toegelicht.

Langzamerhand zal dit op elk woonadres aanwezig zijn. Mocht dit bij u niet het geval dan vernemen wij dit graag. Wij zullen u dit alsnog bezorgen.  Wij zullen ook enige exemplaren bij Herberg de Klomp neerleggen. Daar kunt u dit dan ook nog afhalen.

Het is natuurlijk belangrijk geïnformeerd te zijn over de toekomst van ons dorp Vilsteren. En mee te doen om dit samen met elkaar te verwezenlijken. Mocht bij u de behoefte bestaan mee te doen met een werkgroep, en dat zou heel mooi zijn, neem dan svp contact op met de Stuurgroep.

 

Stuurgroep Duurzaam Vilsteren

Email: duurzaamvilsteren@gmail.com

 

De Infographic kunt uhier downloaden