Nieuws

22 January 2017

Verkeersvisie gemeente Ommen

Via onderstaande link kunt u de verkeersvisie van de gemeente Ommen downloaden.

 

https://www.ommen.nl/inwoners/inwoners-vervolg/parkeren-en-verkeer/verkeersvisie.html

 

Geef uw mening

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de concept Verkeersvisie Ommen 2030 'Duurzaam Bereikbaar' vanaf woensdag 4 januari zes weken ter inzage te leggen. De verkeersvisie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma zijn onderaan deze pagina te downloaden.

U kunt tot en met donderdag 16 februari 2017 schriftelijk aangeven wat u van de visie vindt. Uw reactie kunt u richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen

Wilt u mondeling reageren? Dan kunt u via het telefoonnummer 14 0529 contact opnemen met de afdeling Openbaar Gebied voor het maken van een afspraak.