Nieuws

10 February 2017

Bewoners Vechtdal richten een burgercomité op tegen hinder Lelystad Airport


Uitbreiding vliegveld Lelystad
Donderdagavond 9 februari jongstleden vond er overleg plaats met een groot aantal Plaatselijke Belangen uit het Vechtdal over de voorgenomen uitbreiding van vliegveld Lelystad. Deze uitbreiding wordt niet ter discussie gesteld maar wel de vlieghoogte van de vliegtuigen die gaan landen en over het Vechtdal zullen gaan vliegen. De 'landingsbaan' wordt ingezet boven Hellendoorn-Raalte-Lemelerberg-Dalfsen-Hessenpoort Zwolle-Kampen-Lelystad. Die vlieghoogte ligt op circa 1 km hoogte. Vanaf april 2019 zullen er dagelijks tussen 06:00 en 23:00 uur vliegtuigen, met name het vakantieverkeer, gebruik gaan maken van deze route. Jaarlijks gaat het op termijn over 45.000 vliegtuigbewegingen, elke 4 tot 5 minuten.
Dat zal veel geluidshinder gaan geven. De Plaatselijke Belangen hebben de handen ineen geslagen om de vlieghoogte aan te vechten bij de verantwoordelijke landelijke instanties. Het doel van de samenwerking is om de vliegtuigbewegingen boven de 2,5 kilometer hoogte te krijgen. De komende dagen wordt hard gewerkt om onder de naam van Hoog Over IJssel met gebruik van social media, ludieke acties en het informeren van de politiek voldoende draagvlak te krijgen om die vlieghoogte aan te laten passen.