Nieuws

13 February 2017

Red Overijssel - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger

 

 

Vanaf 2019 dalen massa’s vliegtuigen over grote delen van Overijssel naar het vergrote vliegveld Lelystad.

Zes keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks een kilometer hoogte. Zwolle, het Vechtdal, Salland, de Lemelerberg, de Holterberg en de Weerribben worden in het hart getroffen.

 

 

 

 

 

 

 

Petitie

Wij

inwoners, ondernemers, recreanten, boeren, natuur- & landgoedbeheerders en bestuurders in Overijssel

 

constateren

  • dat laag vliegen boven Overijssel leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur

  • dat geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur

  • dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn gekend in deze laagvliegroute

  • dat Schiphol Group en het Rijk onze mooie provincie Overijssel verkwanselen. Dit laten we niet gebeuren!

 

en verzoeken

  • dat het Rijk deze laagvliegroute samen met Overijsselse overheden, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders herziet

  • dat het Rijk opdracht geeft aan alle luchtverkeersleiders (burgerluchtvaart én de luchtmacht) om de inefficiente indeling van het luchtruim boven Overijssel te herzien

  • dat het Rijk erkent dat vliegen boven Overijssel hoger kan. Hoger móet!

https://petities.nl/petitions/red-overijssel-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger?locale=nl