Nieuws

09 April 2014

Incident Gasunie maandag 7 april 2014

Maandagavond heeft zich een incident voorgedaan op het Gasunie meng- en compressorstation Ommen. Het betrof een chemische reactie in een reinigingsinstallatie ('gasreiniger' – een circa acht meter lange cilinder met een doorsnee van twee meter) waarbij hitte en rook vrijkwam. De reinigingsinstallatie stond opgesteld in een voor onderhoud losgekoppeld leidingdeel. De reactie ontstond in een filter waarmee stoffen (zoals condensaten) uit het gas en de leiding worden verwijderd voordat het gas verder op transport gaat. Medewerkers constateerden rond zeven uur ’s avonds rook en hitteontwikkeling. Zij hebben daarop meteen de vereiste veiligheidsprocedures gevolgd en onmiddellijk de brandweer gealarmeerd. De omgeving van de Gasunielocatie werd daarop door de hulpdiensten uit voorzorg afgezet. De reactie in het filter kon vrij snel gedoofd worden door de zuurstoftoevoer af te sluiten. Aansluitend is de installatie in het getroffen deel gekoeld. Uit voorzorg is de installatie gevuld met het inerte/onbrandbare stikstofgas. De situatie is veilig en er hebben zich geen persoonlijke letsels voorgedaan. Ook is voor de omgeving geen gevaar geweest. De afzettingen in de  omgeving zijn om circa tien uur door de hulpdiensten weer opgeheven.